Ret skal være ret – ‘perle’ eller ‘perker’

Hvad siger politibetjenten (eller panseren om man vil). Første gang jeg så videoen, kort, og lige havde læst nyheden om at han skulle have sagt ‘perker’, hørte jeg også ‘perker’. Og jeg tænkte at det var fantastisk at det var blevet fanget så det kan blive behandlet og imødekommet. For det har egentlig længe været en offentlig hemmelighed, at der er hårde toner indenfor politiet, som eksemplificeret ved det famøse telefon-opkald for et par år siden. Men efterfølgende, efter at have læst at politibetjenten siger at han sagde ‘perle’, valgte jeg så at lytte ordentlig efter og kan nu kun høre ‘perle’. ‘Perker’ giver ingen mening for mig da jeg synes der mangler en ‘r’-lyd til sidst. Og endvidere synes jeg også at høre en ‘l’-lyd, rimeligt klart og tydeligt. Det er der dog flere der er uenige med mig i. Blandt andet ‘offeret’ selv, en dansk-palæstinenser, som var demostrant den aften, mener at han blev kaldt ‘perker’; en lyd-tekniker, Eddy Bøgh Brixen, som selv arbejder for politiet, mener at der blev sagt ‘perk’ . Forskellige indenfor politiet, inkl. den famøse betjent selv, har til samlingen udtalt at ‘perle’ er et almindeligt brugt udtryk indenfor politiet.

Hvad skal man sige? De to hovedvidner siger hvert sit udsagn, henholdsvis ‘perker’ og ‘perle’. Indtil videre har der været to eksperter, der har udtalt at der ikke bliver sagt ‘perle’, men de kommer dog selv frem til to (eller fire) forskellige resultater, henholdsvis ‘perk’ og ‘perker’, ‘perser’ ‘persisk’.

Personligt hører jeg ‘perle’, rimeligt klart og tydeligt. Hvad mener du? Og det kunne i den instans være interessant at få udsagn fra folk der har deltaget i demonstrationer, om de har oplevet at politiet siger ‘perle’ eller ej. Og som en sidste bemærkning skulle det ikke undre mig, hvis ‘perle’ selv har en negativ betydning.

~ af sorensvendsen på januar 23, 2009.

21 kommentarer to “Ret skal være ret – ‘perle’ eller ‘perker’”

 1. Perker er et fuldt anerkendt udtryk for en samlebetegnelse i følge TV. Om det er ulovligt at bruge i tiltaleform, vides ikke. Men der er kommet et nyt new-speak-udtryk: ‘mundtlig vold’. Hvorledes denne vold præcis udføres skal man sikkert spørge sin sagsbehandler eller sin jobkonsulent om, hvis man ikke lige har billig advokat.

 2. Hi Sonia

  Det er også, i følge Dansk Sprognævn, et nedsættende udtryk. I den kontekst, i tilfælde af at politibetjenten sagde ‘perker’, skal det nok forstås. Og vil i tilfældet nok også blive bedømt af de retmæssige instanser der eventuelt skal behandle sagen. Hvilket jeg i så tilfælde ville mene var fuldt ud rimeligt.

 3. Under alle omstændigheder deler jeg Flemming Steen Munchs holdning til, at man ikke skal bruge hverken udtryk som ‘perle’ eller ‘perker’ som politimand. Det hører ingen steder hjemme, når man er professionel i sådan et erhverv. Tænk hvis eksempelvis en psykolog kaldte en patient den slags. Jeg kan lige forestille mig de ramaskrig, som det ville medføre i den offentlige debat. Som politimand skal man arbejde med respekt for mennesket. I mit virke som ergoterapeut går jeg heller ikke hen og kysser en patient, fordi jeg har ondt af vedkommende. Man er nødt til at holde en professionel distance til sine følelser.

 4. Jeg bliver konsekvent overraske over, hvor få der (som undertegnede) stemmer ‘ved ikke’, når der på diverse aviser hjemmesider oprettes afstemninger om hvad betjenten har sagt.

  Jeg er fuldstændig i vildrede m.h.t. hvad betjenten skulle have sagt.

  Selvfølgelig skal en betjent tale ordentligt og magter han ikke det, så skal han måske have andre arbejdsopgaver som matcher hans temperament bedre.

 5. Personligt syntes jeg og høre ordet “perk”…altså k-lyden. Mere skræmmende er den totale “loyale korpsånd” poliet besidder – selv Hanne B er ude og sige hun kan høre “perle” – men hvorfor kalde folk perle….næppe et klap på skulderen for god opførsel.

  Hvor var Hanne B da en flok betjente kollektivt fik hukommelsessvígt da de nære havde kvalt en ung mand – pudsigt nok hører man aldrig om den slags svigt når politiet skal vidne IMOD flok.
  En gang imellem kan det være svært med tilliden til politiet.

 6. Jeg er nok mest tilbøjelig til at mene han siger perker omend “r” et synes at forsvinde – en opfattelse som jeg synes underbygges af måden hvorpå trykket lægges – men helt umuligt burde det jo ikke være i disse computertider at afgøre, hvorfor min personlige opfattelse i sammenhængen spiller en ganske ringe rolle.
  (Uanset perle eller perker så er der under ingen omstændigheder tale om en pæn henstilling (hvilket måske er rimeligt måske ikke) )

  Jeg synes at båndet burde sendes til et objektivt (gerne udenfor Danmarks grænser)sproglaboratorium med fornuftig og moderne lydudrustning således at alle parter kan have tillid til at en afgørelse er troværdig. Og skulle denne afgørelse så være at der bliver sagt perker – ja så er retslige skridt naturligvis det eneste rigtige.

  Endelig vil jeg vældig gerne have afklaret om politiet har for vane at kalde borgere for perle – og hvis de har det ville jeg også gerne vide i hvilke sammenhæng og om det er et ord som kun bruges overfor visse borgere – men ikke overfor alle.

 7. Hej Jens

  “Under alle omstændigheder deler jeg Flemming Steen Munchs holdning til, at man ikke skal bruge hverken udtryk som ‘perle’ eller ‘perker’ som politimand.”

  – jeg er fuldstændig enig. Og det virker da også til at være hvad nogen indenfor politiet mener.

 8. “Jeg bliver konsekvent overraske over, hvor få der (som undertegnede) stemmer ‘ved ikke’, når der på diverse aviser hjemmesider oprettes afstemninger om hvad betjenten har sagt.”

  – jeg tror der er mange der er under påvirkning fra den respektive diskurs i sagen. Kan vi lide autoriteter? Nej. Skal politiet lidt ned med nakken engang i mellem? Ja. Men jo den er svær. Og det lyder for mange måske også som et åndssvag ord, ‘perle’. Det synes jeg i hvert fald det lyder fjollet. Men ikke desto mindre var der en i P3-nyhederne tidligere i dag, der fortalte at han var blevet kaldte ‘perletan’ (eller sådan noget lignende). Så det kunne godt tyde på at ‘perle’ faktisk kunne være en ‘betegnelse’ som er jævnligt brugt. Ifølge modkraft.dk ,der skriver at de har været i kontakt med en der aspirere til politikorpset og som kender til jargonen, så er ‘perle’ også et nedladende ord, måske i samme gruppe som ‘perker’.

 9. “Personligt syntes jeg og høre ordet “perk”…altså k-lyden. Mere skræmmende er den totale “loyale korpsånd” poliet besidder – selv Hanne B er ude og sige hun kan høre “perle” – men hvorfor kalde folk perle….næppe et klap på skulderen for god opførsel.”

  – hvis hun kan høre ‘perle’ er det vel i orden at hun siger det. Jeg kan også høre ‘perle’. Og korpsånd mangler vist i det tilfælde, hvor der er en lydtekniker fra politiet der undsiger sit eget korps 🙂

 10. “(Uanset perle eller perker så er der under ingen omstændigheder tale om en pæn henstilling ”

  – ja det er jo det. Men det er stadigvæk rimeligt overfor betjenten at det ikke kører i selvsving at han skulle have sagt ‘perker’, hvis han nu ikke sagde ‘perker’.

  “Endelig vil jeg vældig gerne have afklaret om politiet har for vane at kalde borgere for perle – og hvis de har det ville jeg også gerne vide i hvilke sammenhæng og om det er et ord som kun bruges overfor visse borgere – men ikke overfor alle.”

  – ja det er måske det mest interessante de forskellige journalister kunne tage ud at finde ud af. Nemlig om brugen af ‘perle’ er normalt og i givet fald, hvad det så betyder.

 11. Jeg synes, det lyder som, at han siger “perle”, men det giver bare ingen mening. Hvorfor skulle han sige perle?!

 12. Det kunne være ligeså interessant at finde ud af om ordet anvendes i negativ betydning af politiet. Hvad er der galt med at tiltale borgere med hædervundne gammeldags tiltaleformer som ‘du’, ‘De’ og ‘Dem’?

  Hvis det i forvejen er dét, man lærer på politiskolen, så virker det ikke blot komisk, men også som et udtryk for en regressiv gruppedynamik blandt politifolk st anvende nogle andre udtryk. Den skal man da hurtigst muligt i så fald se at få gjort op med. Landets borgere kan ikke være tjent med et politikorps, som opdeler borgere i grupper, som tiltales med negative eller positive stigma afhængigt af deres etniske tilhørsforhold eller opførsel.

 13. hej …

  “Jeg synes, det lyder som, at han siger “perle”, men det giver bare ingen mening. Hvorfor skulle han sige perle?!”

  – ja tilsyneladende er det politi-slang formentligt blandt andet for demonstranter, der for politiet formentiligt ikke er de dejligste mennesker i landet 🙂 Og derfor er udtrykket ikke noget positivt. Det er dog også blevet sagt at ‘perle’ skulle være slang for blandt andet ‘perker’ jf.: http://www.modkraft.dk/spip.php?article9692 men det virker ikke som om, ud fra kilden, at det nødvendigvis er ‘perker’ altså nødvendigvis er under rammerne for racistisk tale. Men som snetiger (Jens) også påpeger burde politiet nok have et mere formelt sprogbrug.

 14. […] tydeligt resultat. Men ikke desto mindre synes jeg at redigeringen bestyrker min formodning om at betjenten sagde ‘perle’. Og i den forbindelse er jeg lidt forundret over Eddy Bøgh Brixen, politiets eget […]

 15. ” Det er dog også blevet sagt at ‘perle’ skulle være slang for blandt andet ‘perker’ ”

  jeg vidste det!

 16. hey nbpp

  Ja ifølge modkraft.dk’s kilde dækker det blandt andet over ‘perker’, men i den forbindelse er det sværere at argumentere for at han nødvendigvis mente ‘perker’. Kilden siger også at det dækker over andre ting, som fx ‘taber’ mv. Og i den forbindelse kunne det være interessant om der er nogle “hvide” (…) der har oplevet at blive kaldt ‘perle’. Eller om det udelukkende er et begreb der bliver brugt til “ikke-hvide”.

 17. rigsadvokaten har tidligere udtalt kritik fordi enpolitibetjent kaldte en borger for “perletand”

 18. Hej harning

  Og tak for fundet. Lad os lige få sammenhængen 🙂 :

  “Eksempel 3
  Politiassistent kaldte bilist “Perletand”
  (SA3-2001-44-291)

  To uniformerede politiassistenter observerede en bil med opbrudt tændingslås, der holdt med motoren tændt og ulåste døre. En af politiassistenterne satte sig ind i bilen. Bilens ejer kom herefter til stede og spurgte ophidset, hvad politiassistenten lavede i hans bil. Politiassistenterne sigtede bilens ejer for overtrædelse af færdselsloven ved at have undladt at sikre bilen, så den ikke kunne benyttes af andre. Der fandt herefter en ordveksling sted.

  Bilens ejer klagede over, at en af politiassistenterne på spørgsmål om, hvad han lavede i bilen, flere gange udtalte “Prøv lige at høre her Perletand, nu skal du ikke stå og spille dum.”

  Statsadvokaten lagde til grund, at den ene politiassistent under ordvekslingen havde kaldt klageren for “Perletand”, og at den anden havde udtalt “Du skal ikke spille dum.” Statsadvokaten fandt disse udtalelser kritisable. Statsadvokaten lagde herved vægt på, at politiassistenterne for at undgå eventuel yderligere konfrontation med klageren, der var ophidset, aggressiv og frembrusende, havde særlig anledning til at anvende korrekt sprogbrug.

  Politiklagenævnet var enig i afgørelsen”

 19. […] så… Søren Svendsens indlæg har skudt hul i min formodning om at Politiets påstand om regelmæssig brug af ordet Perle var en […]

 20. […] Ret skal være ret – perle eller perker? (eksternt link) […]

 21. Nu gik der lige et par år, og nu er “perle” ihvertfald blevet ensbetydende med perker på grund af denne her historie 🙂

  Morsomt som sproget udvikler sig, det kan vi takke politiet for!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: